Kada mogu posjetiti spremište? - City depot

Kada mogu posjetiti spremište?

Nakon što unajmite spremište možete mu pristupiti svaki dan u bilo kojem trenutku. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.