Koje veličine spremišta imate? - City depot

Koje veličine spremišta imate?

U ponudi imamo dvije veličine spremišta od 7.2 m2 i 14.4 m2.