Politika privatnosti - City depot

Politika privatnosti

Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća EU od 27. travnja 2016. o zaštiti osobnih podataka, donosimo ovu Politiku privatnosti kojom se utvrđuju pravila postupanja vezano za vrstu podataka, prikupljanje i način njihove obrade na stranici www.citydepot.hr Osobnim podacima smatraju se podaci kojima se, izravno ili neizravno, može utvrditi identitet posjetitelja poput imena, podataka o lokaciji, poštanske adrese i sl. Prilikom same posjete web stranici na adresi www.citydepot.hr  ne prikupljaju se nikakvi osobni podaci posjetitelja, osim kolačića koji uključuju i kolačiće trećih strana (vidjeti više pod kolačići.) PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA City Depot na stranici  prikuplja određenu količinu općih podataka putem formulara za kontakt i osobnih podataka putem Upita za ponudu koji sadržavaju suglasnost da se prikupljeni podaci koriste u svrhu kako je navedeno u ovoj Politici privatnosti. Opći podaci koje prikupljamo putem formulara za kontakt su: • Ime • Adresa elektroničke pošte (neophodna za odgovor na postavljeni upit) City Depot će podatke prikupljene prilikom ispunjavanja kontakt formulara koristiti isključivo u svrhu komunikacije s pošiljateljima vezano za upit koji su poslali kao i u daljnjoj poslovnoj komunikaciji ako se ostvari poslovna suradnja. Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka. TAJNOST OSOBNIH PODATAKA Osobne podatke posjetitelja stranice i korisnika naših usluga nećemo ni u kojem trenutku prepustiti trećim stranama osim za potrebe izrade pripadajuće dokumentacije vezano za realizirane usluge (račun, garancije i.sl) ili po nalogu pravosudnih tijela. Korisnik stranice u svakom trenutku može zatražiti uvid u prikupljene podatke, te zatražiti ispravak ili njihovo brisanje putem telefona, slanjem zahtjeva na službenu mail adresu ili putem kontakt formulara na stranici.